Rada rodziców w roku szkolnym 2020/ 2021

Przewodnicząca  Kinga Recka–Matyjasik
Wiceprzewodnicząca  Magdalena Szarawaga
Sekretarz  Sandra Bocian
Skarbnik  Justyna Bzowa
Członkowie Rady   Dorota Majchrzak,  Przemysław Pliszka

Opłaty na Radę rodziców (darowizny na cele statutowe)

prosimy wpłacać na konto

Rada Rodziców,
GBS   86 8359 0005 0036 5428 2000 0001
w tytule: darowizna na cele statutowe,
nazwisko i imię dziecka, miesiąc

kwota: 40 zł/m-c

Opłata miesięczna za wypożyczenie instrumentu szkolnego – 20 zł                        
REGULAMIN RADY RODZICÓW