POBIERZ OFERTĘ CENOWĄ

Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne przy PSM I stopnia w Choszcznie powstało w 1996 roku. Stowarzyszenie wspiera działania szkoły jako współorganizator festiwali fortepianowych  „Gramy na 4 ręce”, festiwali akordeonowych oraz innych form działalności artystycznej i organizacyjnej.

Zarząd Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego:
Prezes: Paweł Szarawaga
Wiceprezes: Ewa Kubiak – Kubacka
Sekretarz: Jolanta Ziółkowska
Skarbnik: Marta Andrysiewicz

Studium wokalne prowadzi swoją działalność od 2014 roku pod patronatem Choszczeńskiego Towarzystwa Muzycznego which work is published here. Uczniowie studium rozwijają swój warsztat wokalny ucząc się interpretacji piosenek, pracy z mikrofonem oraz pracy scenicznej. Swoje umiejętności prezentują na koncertach.

Prowadzący zajęcia:
Marta Staniewska
Grzegorz Jurkiewicz