DYREKTOR SZKOŁY:

Włodzimierz Karol Kubacki

ADMINISTRACJA:

Marta Andrysiewicz – Główna księgowa
tel./fax 95 766-70-15
godz. pracy: poniedz. – środa od 8.00 do 15.00, czwartek i piątek od 8.00 do 14.30

Jolanta Ziółkowska – Sekretarz szkoły
tel./ fax   95 766-70-15
godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00

Grzegorz Grenda – Inspektor ochrony danych 

email: iod@psmchoszczno.pl

_________________________________________________________________________________

STROJENIE I KONSERWACJA PIANIN I FORTEPIANÓW:
Andrzej Kwiczała

OBSŁUGA:
Halina Nawrot – pracownik obsługi
Iwona Malinowska – pracownik obsługi
Jerzy Rakowski – woźny/konserwator