Samorząd szkolny w roku szkolnym 2021/2022

przewodnicząca – Amelia Jurkiewicz
zastępca – Bartosz Szatkowski
sekretarz – Jagoda Banasiak 

członkowie  – Matylda Rymarczyk, Filip Kuchta, Julia Salwa, 

opiekunowie samorządu szkolnego –  p. Paweł Szarawaga i p.Adam Zarzecki