Rada rodziców w roku szkolnym 2018/ 2019

Przewodnicząca –  Kinga Recka – Matyjasik
Wiceprzewodnicząca –  Olga Trojanowska
Sekretarz –  Natalia Sieradzińska
Skarbnik –  Dorota Iwanicka
Członkowie Rady –   Adrianna Steczyszyn,  Barbara Kędzierska

Opłaty na Radę rodziców (darowizny na cele statutowe)

prosimy wpłacać na konto

Rada Rodziców,
GBS   86 8359 0005 0036 5428 2000 0001
w tytule: darowizna na cele statutowe,
nazwisko i imię dziecka, miesiąc

kwota: 40 zł/m-c

Opłata miesięczna za wypożyczenie instrumentu szkolnego – 20 zł                        
REGULAMIN RADY RODZICÓW