Rada rodziców w roku szkolnym 2021/ 2022

Przewodnicząca  Kinga Recka–Matyjasik
Wiceprzewodnicząca  Magdalena Szarawaga
Sekretarz  Katarzyna Leśniańska 
Skarbnik  Justyna Bzowa
Członkowie Rady   Izabela Krzemińska,  Julita Strzelczyk-Drożdź 

Opłaty na Radę rodziców (darowizny na cele statutowe)

prosimy wpłacać na konto

Rada Rodziców,
GBS   86 8359 0005 0036 5428 2000 0001
w tytule: darowizna na cele statutowe,
nazwisko i imię dziecka, miesiąc

kwota: 40 zł/m-c

Opłata miesięczna za wypożyczenie instrumentu szkolnego – 20 zł                        
REGULAMIN RADY RODZICÓW