Świat muzyki jest dla wszystkich, od niemowląt do dorosłych, dla osób zdolnych i mniej zdolnych. Dla najzdolniejszych może stać się zawodem, drogą do sławy i sukcesu, dla innych – miłym, stałym hobby albo okazjonalnym zajęciem a w dorosłym życiu – odskocznią od codziennych stresów i problemów. 

Nasza szkoła wypełniona jest każdego dnia dźwiękami różnych instrumentów, wypełniona muzyką. To ona jest wszechobecna a uczniowie są najważniejszym ogniwem, na którym skupiają się nasze działania pedagogiczne i wychowawcze. Kształtowanie osobowości, rozwijanie zdolności muzycznych i artystycznych naszych uczniów jest priorytetem naszej pracy.

Szkoła ma znaczenie nie tylko jako placówka przygotowująca uczniów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach wyższego stopnia, ale także jako instytucja kulturotwórcza w regionie i Polsce poprzez organizację koncertów, audycji, konkursów i festiwali.

Oferujemy naukę na różnych instrumentach relocation firm, które prezentujemy w „Naszej ofercie”. Ponadto można rozwijać swoje umiejętności w zespołach kameralnych, chórze, w zespole wokalnym, rytmicznym oraz duetach instrumentalnych.

Zajęcia w szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – absolwentów uczelni muzycznych.

Po pozytywnym przejściu badania przydatności można rozpocząć wspaniałą przygodę w świecie muzyki.

(szczegóły w Informacji  -> Rekrutacja)

Zapraszamy do obejrzenia filmu