1948 –  na terenie Choszczna rozpoczęło działalność Społeczne Ognisko Muzyczne, którym kierowali: Aleksander Markowski, Danuta Mazurkiewicz, Janusz Łucki, Tomasz Jabłecki, Henryk Skiba, Lucyna Dłużyńska

1990 – powstała w Choszcznie w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19  filia Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2  w Gorzowie  Wlkp. Ówczesny kierownik Społecznego Ogniska Muzycznego, Henryk Skiba ,wspólnie z dyrektorem PSM I st. w Gorzowie Wlkp. Grzegorzem Kowalcem pozyskali ten obiekt na siedzibę   szkoły. Dokonali jednocześnie remontu i adaptacji wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt i instrumentarium.

Funkcję  kierownika filii w I semestrze pełnił Henryk Skiba a w II semestrze Włodzimierz Kubacki. Nauczycielami w filii byli : 

Ewa Kubiak-Kubacka – klasa  fortepianu

Lucyna Dłużyńska – klasa fletu

Włodzimierz Kubacki – klasa akordeonu

Tomasz  Jabłecki – przedmioty ogólnomuzyczne

Henryk Skiba – akompaniament

Grzegorz Konopczyński – klasa klarnetu  ( od 1991 roku )

1992 – starania  kierownika  filii  Włodzimierza  Kubackiego przy poparciu starszego wizytatora szkół  artystycznych  Waldemara  Ogrodniczaka przyczyniły się do usamodzielnienia filii. Zarządzeniem nr 22 z dnia 10 sierpnia 1992 roku Ministra Kultury i Sztuki  powstała  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie. 5 września przy udziale Dyrektora CEA Maksymiliana Bylickiego i władz samorządowych nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której siedzibą pozostał budynek przy Boh. Warszawy 19.  W wyniku konkursu dyrektorem szkoły  został  Włodzimierz Kubacki . Kontynuował on wcześniejsze zamierzenia dotyczące całokształtu funkcjonowania placówki . Nastąpiło stopniowe rozrzerzanie bazy instrumentalnej oraz modernizowanie i adaptacje nowych  pomieszczeń w budynku szkoły. Powołane  zostały nowe klasy instrumentalne i ogólnomuzyczne , których pierwszymi nauczycielami byli: 

Ewa Kubiak- Kubacka – klasa fortepianu

Zbigniew Aładowicz  – klasa  skrzypiec

Alina Dąbrowska – klasa ksztalcenia słuchu i rytmiki

Włodzimierz Kubacki – klasa akordeonu

Grzegorz Konopczyński – klasa klarnetu

Zdzisław Rakowski – klasa  perkusji  ( od 1993 roku)

Vitalij Hreszczeniuk – klasa trąbki   (od 2000 roku)

Larysa Hreszczeniuk – chór szkolny  (od 2000 roku)  , zespół wokalny (od 2002 roku)

Marek Popis  –  klasa  gitary   ( od 2005 roku)

Mirosław Wesołowski  –  klasa puzonu (od 2006 roku)

Stopniowo  rozbudowana  baza  instrumentalna  zaowocowała  nowymi projektami muzycznymi, które organizuje nasza szkoła:

1993 –   pierwsze  koncerty  umuzykalniające dla szkół i przedszkoli .

1994 –   pierwszy Festiwal Fortepianowy  ” Gramy  na 4 rece”

c.d.n