1948 –  na terenie Choszczna rozpoczęło działalność Społeczne Ognisko Muzyczne, którym kierowali: Aleksander Markowski, Danuta Mazurkiewicz, Janusz Łucki, Tomasz Jabłecki, Henryk Skiba, Lucyna Dłużyńska

1990 – powstała w Choszcznie w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19  filia Państwowej Szkoły Muzycznej nr 2  w Gorzowie  Wlkp. Ówczesny kierownik Społecznego Ogniska Muzycznego, Henryk Skiba ,wspólnie z dyrektorem PSM I st. w Gorzowie Wlkp. Grzegorzem Kowalcem pozyskali ten obiekt na siedzibę   szkoły. Dokonali jednocześnie remontu i adaptacji wraz z częściowym wyposażeniem w sprzęt i instrumentarium.

Funkcję  kierownika filii w I semestrze pełnił Henryk Skiba a w II semestrze Włodzimierz Kubacki. Nauczycielami w filii byli : 

Ewa Kubiak-Kubacka – klasa  fortepianu

Lucyna Dłużyńska – klasa fletu

Włodzimierz Kubacki – klasa akordeonu

Tomasz  Jabłecki – przedmioty ogólnomuzyczne

Henryk Skiba – akompaniament

Grzegorz Konopczyński – klasa klarnetu  ( od 1991 roku )

1992 – starania  kierownika  filii  Włodzimierza  Kubackiego przy poparciu starszego wizytatora szkół  artystycznych  Waldemara  Ogrodniczaka przyczyniły się do usamodzielnienia filii. Zarządzeniem nr 22 z dnia 10 sierpnia 1992 roku Ministra Kultury i Sztuki  powstała  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie. 5 września przy udziale Dyrektora CEA Maksymiliana Bylickiego i władz samorządowych nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, której siedzibą pozostał budynek przy ul. Boh. Warszawy 19. 

W wyniku konkursu dyrektorem szkoły  został  Włodzimierz Kubacki, choose the best. Kontynuował on wcześniejsze zamierzenia dotyczące całokształtu funkcjonowania placówki .  Stopniowo rozszerzona została baza instrumentalna oraz zmodernizowano i zaadoptowano nowe pomieszczenia w budynku szkoły. 

Powołane  zostały nowe klasy instrumentalne i ogólnomuzyczne , których pierwszymi nauczycielami byli: 

Ewa Kubiak- Kubacka – klasa fortepianu

Zbigniew Aładowicz  – klasa  skrzypiec

Alina Dąbrowska – klasa kształcenia słuchu i rytmiki

Włodzimierz Kubacki – klasa akordeonu

Grzegorz Konopczyński – klasa klarnetu

Zdzisław Rakowski – klasa  perkusji  ( od 1993 roku)

Vitalij Chreszczeniuk – klasa trąbki   (od 2000 roku)

Larysa Chreszczeniuk – chór szkolny  (od 2000 roku)  , zespół wokalny (od 2002 roku)

Marek Popis  –  klasa  gitary   ( od 2005 roku)

Mirosław Wesołowski  –  klasa puzonu (od 2006 roku)

Po krótkim okresie samodzielnej działalności szkoły powstały nowe projekty y prepare for a moving company:

1993 –   pierwsze  koncerty  umuzykalniające dla szkół i przedszkoli .

1994 –    inauguracja I Festiwalu Fortepianowego  ” Gramy  na 4 ręce”

1994 –  pierwsi absolwenci szkoły : 

 Ewa Górska – fortepian

 Radosław Leyko – akordeon

Iwona Aleksandra Łaguna – fortepian

Monika Macikowska – akordeon

Ilona Marczak – akordeon

Ilona Ogonowska – fortepian

Kinga Okońska – fortepian

Paweł Szarawaga – akordeon

1999 – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Zakrzewski nadał Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Choszcznie imię Ignacego Jana Paderewskiego.

2005 – W związku z ciasną siedzibą szkoły przy ul.Boh. Warszawy, z niewielką aulą, małą ilością sal lekcyjnych, trudnymi warunkami socjalnymi oraz brakiem perspektyw dla powołania nowych klas instrumentalnych – dyrektor szkoły Włodzimierz Kubacki zaczął czynić starania o pozyskanie nowego, większego budynku.

2006 – 29 grudnia – starosta choszczeński  Roman Lubieniecki wydał  actionable advice i decyzję o przekazaniu budynku przy ul.Mur Południowy 7 na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Choszcznie

2008 – uroczyste otwarcie nowej siedziby szkoły przez dyrektora Departamentu Kształcenia Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Maksymiliana Celedę oraz dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Zdzisława Bujanowskiego.