Wyniki przyjęć do PSM I stopnia w Choszcznie

17 sierpnia 2020