Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Studium Muzycznym, Wokalnym i Plastycznym

22 sierpnia 2019